"Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
  "Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben."  
Corvin Mátyás Alapiskola - Alistál   
CMA
21/22
SZERZÕDÉSEK
 ARCHÍVUM  /  VERSENY EREDMÉNYEK  /  SPORT EREDMÉNYEK 
 DOKUMENTUMOK   /  SZERZÕDÉSEK   /  SZÁMLÁK  /  JELENTÉSEK

 

Povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov majú od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle. Podľa § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa na webovom sídle povinnej osoby zverejňuje len zmluva, ktorá sa nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola ako povinná osoba má povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

 

 

 

Cikkek az Archívumból 2019/2020 tanév

 

  Corvin Mátyás Alapiskola®2005
Nyomtatás Facebook csatorna E-mail   

Google Corvin Mátyás oldalon